Witamy na naszej stronie internetowej!

 

Brak opisu obrazka

 

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalnym Lesie istniała prawdopodobnie jeszcze przed II wojną światową, jednak nie zachowały się żadne dokumenty, które potwierdzałyby ten fakt. Za oficjalną datę założenia jej uznaje się rok 1952, bowiem z tego roku pochodzi dokument potwierdzający pożarnicze przygotowanie jej pierwszego naczelnika pana Jana Sudnika. Wkrótce jednostka rozpadła się. W 1996 roku na wniosek mieszkańców Dalnego Lasu została jednak reaktywowana oraz powołany został jej pierwszy zarząd na czele z prezesem Stefanem Zdancewiczem, wiceprezesem Tadeuszem Ślużyńskim, sekretarzem Stanisławem Sobolewskim, skarbnikiem Mirosławem Dylnickim oraz gospodarzem Janem Gołkowskim. Była to szósta w gminie jednostka straży pożarnej obok jednostek w Strzelcowiźnie, Gruszkach, Rudawce, Mołowistym i Płaskiej. Otrzymała ona wówczas swój pierwszy samochód bojowy marki Żuk. Drugim samochodem był Star 660 zakupiony od wojska, przeznaczony później do kasacji. W 1999 roku Urząd Gminy Płaska zakupił samochód marki Jelcz, który cały czas służy jednostce.


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

W 2001 roku naczelnikiem straży został Dariusz Ciężkowski. W tymże samym roku decyzją Komendanta Głównego OSP w Warszawie z dnia 21 marca br. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Sztandar 

W 2002 roku miało miejsce najważniejsze chyba wydarzenie w dotychczasowej historii OSP w Dalnym Lesie - nadanie sztandaru ufundowanego przez Kółko Rolnicze Dalny Las, Nadleśnictwo Płaska oraz Nadleśnictwo Szczebra. Wówczas to jednostka została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a siedmiu jej strażaków otrzymało indywidualne medale za zasługi w tej dziedzinie. Stefan Zdancewicz został uhonorowany Złotym Znakiem Związku. Uroczystość ta połączona została z corocznymi gminnymi obchodami dnia Strażaka, podczas których wszystkie jednostki zlokalizowane w obrębie gminy rywalizują w zawodach pożarniczych. W 2002 roku rozpoczęta została także modernizacja strażnicy, polegająca na dociepleniu jej i założeniu centralnego ogrzewania (remont finansowany był z dotacji Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku oraz przez Urząd Gminy Płaska)


Sprzęt 

W 2003 roku jednostka wzbogaciła się o kolejny samochód ratownictwa technicznego na podwoziu VW transporter, który również zakupiony został przez Urząd Gminy. Nie zapomniała o jednostce także PSP w Augustowie, która to przekazała strażakom z Dalnego Lasu agregat oświetleniowy wraz z monitorem, umożliwiający przeprowadzanie akcji także w nocy.

W 2004 roku jednostkę wyposażono w piłę do rozcinania stali i betonu. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Białymstoku sfinansowali sprzęt do ratownictwa technicznego LUKAS. Wzbogaciła się ona także o tzw. „nożyce życia” służące do rozcinania wraków samochodów, co pozwala na wyciąganie poszkodowanych w wypadku drogowym. Dzięki temu jednostka, niejednokrotnie będąc jako pierwsza na miejscu zdarzenia, ratuje zdrowie, a często nawet i życie ofiar.

W 2005 roku strażnica w Dalnym Lesie doczekała się zakończenia remontu - zamontowano nowe bramy garażowe, które nadają jej profesjonalny wygląd. W tymże samym roku jeden z druhów Paweł Paulako zajął pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach Drwali Motornicznych Timber Sport, zorganizowanych w Hajnówce, a zarazem zakwalifikował się do zawodów okręgowych, które odbyły w Gibach(woj. podlaskie), zajmując szóstą lokatę.

ze strony OSP stworzonej przez panią JW